Tomasz Będkowski członkiem Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN

W dniach 11-14 czerwca w Zakopanem odbyła się V edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Tegoroczne spotkanie było dla nas wyjątkowe. Podczas konferencji dr inż. Tomasz Będkowski, Prezes Zarządu WKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. otrzymał powołanie do Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego to impreza cykliczna organizowana przez AGH w Krakowie w całości poświęcona tematyce problemom eksploatacji w górnictwie odkrywkowym bazując na doświadczeniach największych w tej branży przedsiębiorstw. Na tegorocznym spotkaniu przedstawicieli branży górniczej i środowiska naukowego omawiano m.in. kwestie związane przyszłością branży górniczej w Polsce i na świecie, najnowszymi technologiami urabiania surowca, zagrożeniami i bezpiecznym prowadzeniem eksploatacji górniczej.

Jednym z najważniejszych punktów programu było wręczenie powołań do Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN. Dr inż. Tomasz Będkowski dołączył do grona ekspertów odpowiadających m.in. za współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi i przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących nauk górniczych i pokrewnych dyscyplin naukowych.

Dołączenie do tak szacownego grona ekspertów jest dla mnie dużym wyróżnieniem i jeszcze bardziej motywuje do intensywnej pracy i dalszego rozwoju. Jednocześnie jest to olbrzymia szansa na wymianę doświadczeniami i wiedzą z innymi członkami Komitetu. To także swego rodzaju uhonorowanie mojej wieloletniej pracy i włożonego w nią wysiłku – powiedział Tomasz Będkowski.