Konkurs ofert NR I/08/2017 z dnia 22.08.2017 r. został rozstrzygnięty

Projekt współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż konkurs ofert NR I/08/2017 z dnia 22.08.2017 r. na dostawę kompletnych maszyn, urządzeń oraz instalacji technologicznych z ich montażem i uruchomieniem w systemie generalnego wykonawstwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia” (Poddziałanie II.3.1.: Innowacje w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020) został rozstrzygnięty. Zwycięską ofertę złożyła firma Monton Investment sp. z o.o.

 

Wyniki przetargu. pdf