Rozstrzygnięcie postępowania w ramach zapytania ofertowego nr I/11/2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż konkurs ofert z dnia 16.11.2017 r. na dostawę materiałów do prac badawczych realizowanych w ramach badań przemysłowych projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: I.2.2.: Projekty B+R przedsiębiorstw został rozstrzygnięty. Zwycięską ofertę złożyła firma ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. z Torunia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (.pdf)