Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnych urządzeń i instalacji

Zapytanie ofertowe nr I/10/2017

dotyczy dostawy kompletnych urządzeń i instalacji według koncepcji technologicznej z ich montażem i uruchomieniem w systemie generalnego wykonawstwa w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Wdrożenie systemu magazynowania i ekspedycji najdrobniejszej frakcji instalacji do produkcji trioksowęglanu (IV) wapnia o wysokiej czystości”

 

Termin złożenia ofert upływa w dniu 03.11.2017 r. do godz. 15:00.

 

Specyfikacja do zamówienia (.pdf)