Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyjściowego know-how w zakresie powłok na bazie polimerów i żywic

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: zakupu wyjściowego know-how w zakresie powłok na bazie polimerów i żywic na potrzeby realizacji projektu pt.:

„ROZWÓJ ISTNIEJĄCEGO DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ APLIKACYJNYCH ZAAWANSOWANYCH POWŁOK FUNKCYJNYCH NA POWIERZCHNIACH Z KAMIENIA”

 

Specyfikacja do zamówienia (.pdf)

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane w dniu 11 grudnia 2017 r.