ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/05/2018

„WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NAWOZÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH NA BAZIE WĘGLANU WAPNIA”

ZAKRES OFERTY:
1. Dwuszafowe pole przyłączeniowo-rozdzielcze:
 szafa o wymiarach 1900x600x400mm z zabudowanym rozłącznikiem głównym o prądzie znamionowym 1600A, szynami przyłączeniowymi i przekładnikami prądowymi we wszystkich fazach,
 szafa o wymiarach 1900x600x400mm z zabudowanym mostem szynowym 2kA i zabezpieczonymi odpływami (630A), przemiennika częstotliwości (630A), pozostałych maszyn sterowanych z kontenera sterowni (630A). Ponadto na drzwiach szafy umieszczony miernik parametrów sieci z wyjściem RS485 (Modbus RTU).
2. Przemiennik częstotliwości typu LS 315 kW dla pracy ciężkiej typ SV3150iS7-4SO lub podobny o tych samych parametrach.
3. Trójfazowy dławik sieciowy 630A.
4. Kontener rozdzielni o wymiarach 2435x1700x2900mm (wysokość wewnętrzna 2500mm) o wzmocnionej podłodze na obciążenie 4,0 kN/m2; izolowany; z wewnętrzną instalacją elektryczną i wentylacją.
5. Dostawa, ułożenie i podłączenie kabli zasilających YKY 16x1x240mm o pomiędzy agregatami Zamawiającego a kontenerem rozdzielni wg obmiaru z natury; oznaczenie kabla w wykopie, Aroth SRS typ fi 110, do prowadzenia kabli w wykopie; Aroth DVK fi 110 do wyprowadzenia kabli z wykopu; osprzęt pomocniczy, (opaski, uchwyty kablowe, końcówki kablowe, pomiary i protokoły pomiarowe.
Wszystkie oferowane elementy i materiały powinny być nowe i posiadać zdolność do osiągnięcia swoich parametrów niezwłocznie po dostawie i rozruchu.
4
Oczekiwanym efektem końcowym dla WKG spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej ma być uruchomiona instalacja zasilająca linię do produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia.
3.2 Kod CPV.
31200000-8 – Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31213100-3 – Rozdzielnie
31230000-7 – Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31320000-5 – Kable energetyczne
4. Termin realizacji inwestycji.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to druga połowa maja 2018 r. Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia – maksymalnie 6 tygodni do daty podpisania umowy.

Projekt współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE na IE_2018 05 11