ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/11/2017

dotyczy: dostawy materiałów do prac badawczych w ramach zadania pn.:

„OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA BAZIE GLINOKRZEMIANÓW AKTYWOWANYCH ALKALICZNIE”

 

Specyfikacja do zamówienia (.pdf)

Zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane w dniu 23 listopada 2017 r.