Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: „Audytu sprawozdań finansowych”