Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

WKG S.A.

Adres korespondencyjny:
ul. Fabryczna 50
42-580 Wojkowice

Adres siedziby:
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

tel.: +48 32 262 03 96
faks: +48 32 445 00 53

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000494678, NIP: 7722169189, REGON: 592180791
Wysokość kapitału zakładowego 14 672 400,00 ZŁ