Kontakt

Skontaktuj się z nami

WKG SA

Adres korespondencyjny:
ul. Fabryczna 50
42-580 Wojkowice

Adres siedziby:
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

tel.: +48 43 84 13 538
faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000310998, NIP: 7010131279, REGON: 141477260
Wysokość kapitału zakładowego 14 672 400,00 ZŁ

WKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Adres siedziby:
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

tel.: +48 43 841 35 38
kom: +48 519 347 779
faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000494678, NIP: 7722169189, REGON: 592180791

Zakład Obróbki Kamienia w Wojkowicach

Adres zakładu:
ul. Fabryczna 50
42-580 Wojkowice

tel.: +48 32 888 66 55

 

 

Michał Jarzęcki
(Przedstawiciel Handlowy)
kom.: +48 785 058 961

michal.jarzecki@wkg.pl

Grzegorz Gądek
(Przedstawiciel Handlowy)
kom.: + 48 734 168 873

grzegorz.gadek@wkg.pl

Jakub Kozak
(Specjalista ds. Projektów)
kom.: + 48 691 744 011

jakub.kozak@wkg.pl

 

WKG Trading Sp. z o.o.

Adres siedziby:
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

tel.: +48 32 262 03 96

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000309409, NIP: 7010135426, REGON: 141492488
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 ZŁ

WKG Volga Blue Sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

tel.: +48 22 830 37 50

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000548301, NIP: 6252453454, REGON: 361034551
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 ZŁ