Projekty w trakcie realizacji

Jesteśmy w trakcie kilku unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

Wartość projektu: 8 591 550,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 444 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie istniejącego w spółce WKG działu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na prowadzenie szerokiego zakresu badań aplikacyjnych w zakresie zaawansowanych powłok funkcyjnych na powierzchniach z kamienia. Zakres działalności Centrum obejmie tematykę problemów związanych z wytwarzaniem oraz nanoszeniem powłok na powierzchnię kamienia mineralnych i koncentrować się będzie na opracowywaniu alternatywnych do powszechnie stosowanych metod. Realizacja projektu wiąże się z zakupem stanowisk badawczych do badań procesu nanoszenia powłok oraz urządzeń laboratoryjnych do badania powłok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Wartość projektu: 1 271 789,96 PLN

Wartość dofinansowania: 636 875,69 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji produktowej nowego rodzaju zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie z wykorzystaniem glinki raciszyńskiej jako surowca. Głównym docelowym rezultatem projektu będzie nowa technologia produkcji oraz innowacyjny produkt – spieniony bloczek o wytrzymałości silikatu i właściwościach izolacyjnych gazobetonu o podwyższonych parametrach fizyko-chemicznych nieosiągalnych dla obecnie dostępnych na rynku budowlanym wyrobów. Zastosowanie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie w produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych przełoży się bezpośrednio na uzyskanie produktu finalnego o zaplanowanych właściwościach.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: I.2.2.: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 56 664 130,00 PLN

Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 02.2017–02.2019

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt koncentruje się na wdrożeniu innowacyjnych w skali międzynarodowej, opatentowanych wyników prac B+R, czego efektem będzie zainstalowanie w WKG instalacji do wytwarzania trioksowęglanu (IV) wapnia o strukturze kalcytu, charakteryzującego się wieloma aspektami świadczącymi o jego nowości w skali światowej, w tym: bardzo wysoką czystością chemiczną, dużą ostrością rozdziału ziarnowego, wysoką regularnością kształtu ziarna, wysokim wskaźnikiem jasności, optymalnym poziomem pH, bardzo wysoką porowatością, niskim zawilgoceniem, niską twardością poprawiającą właściwości reologiczne wypełniacza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).