Projekty w trakcie realizacji

Jesteśmy w trakcie kilku unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

Wartość projektu: 8 591 550,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 444 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie istniejącego w spółce WKG działu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na prowadzenie szerokiego zakresu badań aplikacyjnych w zakresie zaawansowanych powłok funkcyjnych na powierzchniach z kamienia. Zakres działalności Centrum obejmie tematykę problemów związanych z wytwarzaniem oraz nanoszeniem powłok na powierzchnię kamienia mineralnych i koncentrować się będzie na opracowywaniu alternatywnych do powszechnie stosowanych metod. Realizacja projektu wiąże się z zakupem stanowisk badawczych do badań procesu nanoszenia powłok oraz urządzeń laboratoryjnych do badania powłok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Wartość projektu: 1 271 789,96 PLN

Wartość dofinansowania: 636 875,69 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji produktowej nowego rodzaju zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie z wykorzystaniem glinki raciszyńskiej jako surowca. Głównym docelowym rezultatem projektu będzie nowa technologia produkcji oraz innowacyjny produkt – spieniony bloczek o wytrzymałości silikatu i właściwościach izolacyjnych gazobetonu o podwyższonych parametrach fizyko-chemicznych nieosiągalnych dla obecnie dostępnych na rynku budowlanym wyrobów. Zastosowanie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie w produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych przełoży się bezpośrednio na uzyskanie produktu finalnego o zaplanowanych właściwościach.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: I.2.2.: Projekty B+R przedsiębiorstw.