Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym z rynku GPW

MMG S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym z rynku GPW przez „MINERALS MINING GROUP” S.A.”.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (kapitału) o charakterze udziałowym z rynku kapitałowego GPW. Zakup usług doradczych pozwoli na przygotowanie Spółki do pozyskania kapitału poprzez emisję akcji. Pozyskany kapitał będzie przeznaczony na realizację kluczowych innowacyjnych przedsięwzięć, które pozwolą na podniesienie potencjału innowacyjnego spółki i wpisują się w jej działalność branży wydobywczo-kamieniarskiej.

Planowane efekty to m.in.:

  • korzystne pozyskanie kapitału na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć,
  • wzrost prestiżu i wiarygodności,
  • promocja przedsiębiorstwa i jego produktów,
  • obiektywna wycena majątku spółki,
  • zapewnienie płynności akcji (podwyższenie wyceny),
  • uzyskanie środków motywowania pracowników i menedżerów itp.

 

  • Wartość projektu: 2 214 000.00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 792 000.00 PLN
  • Okres realizacji projektu: od 01/04/2016 do 31/12/2017