Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza MMG S.A. składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Jej skład wybierany jest na pięć lat.

Skład Rady Nadzorczej MMG S.A.

dr Michał Bacior

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Zygmunt

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Błażejewska

Sekretarz Rady Nadzorczej