Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza WKG S.A. składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Jej skład wybierany jest na pięć lat.

Skład Rady Nadzorczej WKG S.A.

dr Michał Bacior

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Zygmunt

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Błażejewska

Sekretarz Rady Nadzorczej