Kontakt

Skontaktuj się z nami

WKG S.A.

Adres korespondencyjny
(biuro handlowe):

Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

Adres siedziby:
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

tel.: +48 32 262 03 96
faks: +48 32 445 00 53

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000310998, NIP: 701 013 12 79, REGON: 141477260
Wysokość kapitału zakładowego 18 700 000,00 zł