Kontakt

Skontaktuj się z nami

WKG

Adres korespondencyjny
(biuro handlowe):

ul. Działoszyńska 68
98-355 Działoszyn

Adres siedziby:
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

tel.: +48 32 262 03 96
faks: +48 32 445 00 53

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000310998, NIP: 701 013 12 79, REGON: 141477260
Wysokość kapitału zakładowego 14 672 400,00 ZŁ