dr inż. Tomasz Będkowski

dr inż. Tomasz Będkowski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Będkowski uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w 2016 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł jego rozprawy doktorskiej to „Analiza parametrów techniczno-ekonomicznych procesu produkcyjnego kruszyw w zależności od wybranych sposobów mechanicznego urabiania skał węglanowych”. Absolwent Politechniki Częstochowskiej o specjalizacji technologia maszyn. W 2004 r. uzyskał tytuł MBA wydany przez Oxford Brookes University oraz Wyższą Szkołę Zarządzania / The Polish Open University w Warszawie.

Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami o charakterze produkcyjno-handlowym. Uczestniczył i nadzorował wiele projektów inwestycyjnych przy wsparciu środków UE zarówno w branży budowlanej, jak i w sektorze górnictwa odkrywkowego.

Od 2008 r. związany z górnictwem odkrywkowym kamienia wapiennego. Jako członek Komitetu Górnictwa PAN aktywnie współpracuje w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii stosowanych w kopalniach odkrywkowych oraz opracowania innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. Posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia nadany przez Ministra Gospodarki w 2016 r. Członek Polskiego Związku Producentów Kruszyw oraz aktywny uczestnik Szkoły Górnictwa Odkrywkowego przy AGH w Krakowie. Współautor wielu publikacji branżowych w zakresie innowacyjnych metod eksploatacji kopalń odkrywkowych.

Wieloletnie doświadczenie zdobył, pracując na stanowiskach zarządczych takich podmiotów, jak: grupa Okfens, Stolbud Włoszczowa, KZPP w Koniecpolu, WP Investment, WKG Trading czy EGM. Od 2008 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki WKG, która eksploatuje złoża kamienia wapiennego w Raciszynie.

W latach 2014-2016 był Członkiem Zarządu MMG, a od grudnia 2016 r. jest Wiceprezesem Zarządu spółki.

tomasz-bedkowski