mgr inż. Tomasz Lewicki

mgr inż. Tomasz Lewicki

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Lewicki ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej w 1996 r., uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie inżynierii i oprogramowania, a w 1997 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W latach 1996-1998 był specjalistą ds. konsolidacji w Departamencie Organizacji Rachunkowości, Sprawozdawczości Finansowej, Konsolidacji KGHM „Polska Miedź”. W latach 1998-2001 pełnił funkcje głównego specjalisty ds. planowania płynności finansowej, szefa Biura Projektów Finansowych i kierownika Biura Controlingu w Hucie „Katowice”. W latach 2001-2002 był pełnomocnikiem zarządu ds. finansowych i dyrektorem finansowym w Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice”. Od 2002 r. związany ze spółką Orzeł Biały, gdzie był dyrektorem ds. handlowych, a następnie członkiem zarządu – dyrektorem ds. handlowo-finansowych i wiceprezesem zarządu – dyrektor ds. handlowo-finansowych. W 2016 r. został prezesem Hotelu Dąbrowa.

Od grudnia 2016 r. jest Wiceprezesem Zarządu MMG.

tomaszlewicki