dr Zbigniew Rybakiewicz

dr Zbigniew Rybakiewicz

Prezes zarządu

Zbigniew Rybakiewicz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Rentowność i płynność w dojrzałych sektorach gospodarki na przykładzie polskiego sektora stalowego”. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji finanse i bankowość.

Ekspert w zakresie ekonomiki procesów produkcji. Posiada szeroką wiedzę z zakresu opłacalności prowadzenia badań naukowych i kosztów ich komercjalizacji. Na co dzień zarządza dużymi projektami rozwojowymi i inwestycyjnymi.

Jako członek Rady Naukowej Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 2008-2013 aktywnie działał na rzecz wyznaczenia kierunków rozwoju Instytutu. W 2010 r. został odznaczony indywidualnym Medalem im. Adama Graczyńskiego za całokształt działalności na rzecz innowacyjnych przemian gospodarczych i rozwój nowoczesnego przemysłu metali nieżelaznych na Śląsku. Ponadto doceniony srebrną odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia nadany przez Ministra Gospodarki w 2016 r.

Wieloletnie doświadczenie zdobył, pracując na stanowiskach zarządczych i nadzorczych, m.in. w spółkach Eurofinance Consulting, Ferman, Ferrex, Global Business Center czy EkoPark.

W latach 2003-2013 zarządzał giełdową spółką Orzeł Biały jako prezes zarządu – dyrektor naczelny, w 2014 był członkiem jej rady nadzorczej. W latach 2008-2014 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MMG, od marca 2014 r. jest Prezesem Zarządu spółki.

zbigniew-rybakiewicz