Zarząd

dr Zbigniew Rybakiewicz

Prezes Zarządu

Zbigniew Rybakiewicz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Rentowność i płynność w dojrzałych sektorach gospodarki na przykładzie polskiego sektora stalowego”. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji finanse i bankowość. Ekspert w zakresie ekonomiki procesów produkcji. Posiada szeroką wiedzę z zakresu opłacalności prowadzenia badań naukowych i kosztów ich komercjalizacji. Na co dzień zarządza dużymi projektami rozwojowymi i inwestycyjnymi.

więcej

dr inż. Tomasz Będkowski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Będkowski uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w 2016 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł jego rozprawy doktorskiej to „Analiza parametrów techniczno-ekonomicznych procesu produkcyjnego kruszyw w zależności od wybranych sposobów mechanicznego urabiania skał węglanowych”. Absolwent Politechniki Częstochowskiej o specjalności technologia maszyn. W 2004 r. uzyskał tytuł MBA wydany przez Oxford Brookes University oraz Wyższą Szkołę Zarządzania / The Polish Open University w Warszawie.

więcej

mgr inż. Tomasz Lewicki

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Lewicki ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej w 1996 r., uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie inżynierii i oprogramowania, a w 1997 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

więcej