Misja

Fundacja Inicjatywa z Raciszyna powstała, aby wspierać społeczność lokalną, w szczególności dzieci i młodzież w zakresie rozwoju ich talentów, zainteresowań, zdolności intelektualnych oraz sportowych. Nasze działania będą również nakierowane na niesienie pomocy najbardziej potrzebującym oraz inicjowanie i promowanie tego, co w ludziach najcenniejsze – wrażliwości na drugiego człowieka. Na początek naszej działalności utworzyliśmy program stypendialny dla dzieci, uczących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice. Mamy wiele pomysłów i jesteśmy zmotywowani do działania. Razem możemy jednak dużo więcej!