Zarząd i Rada

Zarząd Fundacji

Malwina Wodzyńska

Prezes Zarządu

Rada Fundacji

Rafał Pożyczka

Przewodniczący Rady Fundacji

Rada Fundacji

Zdzisława Różańska

Członek Rady Fundacji

Rada Fundacji

Grzegorz Woźniak

Członek Rady Fundacji