Złoże i kopalnia

Złoże trawertynu raciszyńskiego

Około 30 km na północ od Częstochowy – w Raciszynie koło Działoszyna – znajdują się dwa nasze złoża – Raciszyn i Raciszyn II. Z tego pierwszego wydobywamy trawertyn, który jest następnie obrabiany w Zakładzie Obróbki Kamienia w Wojkowicach.

Złoże Raciszyn budują górnojurajskie (oksfordzkie) wapienie. Jego powierzchnia wynosi 51,49 ha, miąższość waha się od 11,6 do 32,5 m, a nakład młodszych skał osiąga maksymalnie 10,5 m. Złoże jako jedno z nielicznych w Polsce jest bloczne, czyli umożliwia wydobywanie bloków na skalę przemysłową.

Historia złoża

Złoże Raciszyn, z zasobami ok. 11 mln t, zostało udokumentowane w latach 70. ubiegłego wieku. Kopalnie istnieją tu od 2000 r., przy czym grupa MMG przystąpiła do eksploatacji w 2010 r.

Od 2011 r. prowadzimy prace geologiczne, dzięki którym zwiększyliśmy zasoby złoża blocznego o 15 mln t.

Obecnie udokumentowane zasoby złoża wynoszą 26 mln t. To ilość, która zapewni kopalni w Raciszynie pracę na najbliższych kilkadziesiąt lat. Rocznie wydobywamy około 1000 m3 trawertynu.

Nowoczesne podejście do wydobycia

Złoże Raciszyn eksploatujemy metodą odkrywkową w systemie ścianowym. Praca odbywa się 7 dni w tygodniu.

Z uwagi na bliskość zabudowy mieszkalnej i właściwości złoża, które jest przeznaczone głównie do wydobycia bloków trawertynowych, jest ono poligonem doświadczalnym dla nowoczesnych technologii mechanicznego urabiania surowca. Trzy technologie – zrywaki hydrauliczne, frezarki górnicze oraz piły do wycinania bloków ze ściany – wdrożyliśmy w naszej kopalni jako pierwsi w Polsce.

Technologie, które chronią środowisko

Zamiast tradycyjnych młotów hydraulicznych, które hałasują i niszczą skały, używamy zrywaków hydraulicznych Xcentric Ripper. Zrywaki chronią bloki przed zniszczeniem, dwukrotnie zwiększają wydajność wydobycia, nie generują też takiego hałasu i odpadów (produkty uboczne powstałe w trakcie produkcji bloków wykorzystujemy w naszym zakładzie przeróbczym). Stosujemy też technologię precyzyjnego wycinania idealnie prostopadłościennych bloków bezpośrednio ze ściany za pomocą specjalistycznych urządzeń, które również są ciche i niskoemisyjne. Ich atutem jest też to, że umożliwiają formatowanie bloków bezpośrednio w wyrobisku.