Kontakt

Skontaktuj się z nami

WKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn

tel.: +48 43 841 35 38
kom.: +48 519 347 779
faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000903953, NIP: 7722169189, REGON: 592180791
Kapitał zakładowy: 50.000.000,00 zł

WKG S.A.

Adres siedziby: ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn

tel.: +48 43 841 35 38

faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000310998, NIP: 7010131279, REGON: 141477260
Kapitał zakładowy: 18.700.000,00 zł

Zakład Obróbki Kamienia w Wojkowicach

Adres zakładu: ul. Fabryczna 50 42-580 Wojkowice