Kontakt

Skontaktuj się z nami

WKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Adres: ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn

tel.: +48 43 841 35 38
kom.: +48 519 347 779
faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000494678, NIP: 7722169189, REGON: 592180791

WKG S.A.

Adres siedziby: ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn

tel.: +48 43 841 35 38

faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000310998, NIP: 7010131279, REGON: 141477260
Kapitał zakładowy: 18.700.000,00 zł

Zakład Obróbki Kamienia w Wojkowicach

Adres zakładu: ul. Fabryczna 50 42-580 Wojkowice

WKG Trading Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn

tel.: +48 43 841 35 38

faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000309409, NIP: 7010135426, REGON: 141492488
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

WKG Volga Blue Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel.: +48 43 841 35 38

faks: +48 43 65 57 474

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000548301, NIP: 6252453454, REGON: 361034551
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł