Misja, cele i zasady

WKG to dynamicznie rozwijająca się grupa spółek specjalizujących się w wydobyciu, przetwarzaniu i sprzedaży surowców mineralnych.

 

Nasza misja

Naszą misją jest dostarczanie produktów jak najwyższej jakości, wytwarzanych z zastosowaniem innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska technologii, oraz promocja rodzimych surowców mineralnych w Polsce i zagranicą.

Nasze cele

Naszym celem jest ciągły rozwój grupy WKG, rozumiany jako wzrost liczby aktywów i spółek wchodzących w jej skład, wzmacnianie pozycji na polskim rynku i ekspansja na rynki zagraniczne, a także zwiększanie innowacyjności stosowanych technologii oraz podnoszenie kompetencji naszych pracowników.

Dążymy także do poszerzenia gamy oferowanych usług i produktów oraz do stałego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnemu zapleczu technologicznemu wydobywamy z surowców to, co najlepsze, maksymalnie wykorzystując ich potencjał.

Nasze zasady

Uczciwość – podstawowa wartość, na której opieramy naszą działalność. Relacje ze wszystkimi partnerami biznesowymi budujemy na zaufaniu.

Profesjonalizm – znamy się na naszej pracy i wykonujemy ją z oddaniem. Kierując się troską o klienta, nieustannie podnosimy kwalifikacje, by świadczyć coraz lepsze usługi.

Odpowiedzialność – wiemy, że nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych rodzicach, a pożyczyliśmy ją od naszych dzieci. Dlatego dbamy, by nasza działalność miała jak najmniej negatywny wpływ na otoczenie. Stawiamy na nowoczesne technologie i rozwiązania, które zapewniają racjonalną gospodarkę zasobami i chronią środowisko.