Historia

WKG powstała z połączenia kilku spółek funkcjonujących na rynku już od 2008 r., a tworzą ją ludzie z nawet kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży.

Lata 70. XX wieku

Udokumentowanie złóż Raciszyn i Raciszyn II

2008

Nabycie prawa do eksploatacji złoża Raciszyn II, które obecnie jest główną bazą surowcową Grupy MMG

Czerwiec

Powołanie spółki Stone Trade Minerals Sp. z o.o. (obecnie Stone Trade Sp. z o.o.; zmiana nazwy nastąpiła w sierpniu 2011 r.)

Lipiec

Powołanie spółki Minerals Mining Group S.A.

2009

Lipiec

Objęcie udziałów w spółce WKG Trading sp. z o.o. (obecnie WKG Sp. z o.o. sp.k.; zmiana nazwy nastąpiła w styczniu 2014 r.)

2010

Początek eksploatacji złoża Raciszyn

2012

Luty

Budowa przemiałowni kamienia wapiennego w Raciszynie służącej do produkcji mączki wapiennej

2014

Modernizacja linii kruszącej w zakładzie w Raciszynie

Kwiecień

Rozpoczęcie budowy Zakładu Obróbki Kamienia w Wojkowicach

2015

WKG staje się członkiem Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej

Luty

Zakończenie budowy Zakładu Obróbki Kamienia w Wojkowicach i rozpoczęcie produkcji

Luty

Powołanie i objęcie 50% udziałów w spółce Volga Blue Trading Sp. z o.o.

Marzec

Budowa instalacji do płukania kamienia w zakładzie w Raciszynie

Lipiec

Pierwszy kontener kamienia sprzedany do USA

2016

Styczeń

Podpisanie długoletniego kontraktu na dostawę kamieni ze spółek Gabro LTD i Granity Volodarszczony LTD do WKG

Listopad

WKG otrzymuje nagrodę "Mocni w Biznesie 2016" w kategorii "Unijny projekt z potencjałem"

Grudzień

Zmiana nazwy i logo spółki Minerals Mining Group