Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialność jest jedną z najważniejszych zasad naszej działalności, dlatego działamy zawsze z poszanowaniem interesu społecznego i środowiska.

Pracownicy

Tak zarządzamy naszą działalnością, żeby wszyscy pracownicy mogli realizować zadania zgodne ze swoimi aspiracjami. Przykładamy też wagę do tego, by mieli szansę na rozwój zawodowy i stałe podnoszenie kompetencji.

Grupa MMG to profesjonaliści, ludzie z pasją, ogromną wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Jesteśmy dumni z zespołu, który wspólnie tworzymy.

Każda działalność gospodarcza oddziałuje na otoczenie, dlatego dokładamy starań, by budować dobre relacje ze społecznościami lokalnymi.

Społeczności lokalne

Zależy nam na dobrych relacjach i dialogu z otoczeniem. Staramy się angażować w inicjatywy lokalne i – przede wszystkim – minimalizować uciążliwości związane z naszą działalnością. Dążymy do tego, by być postrzegani jako dobry sąsiad.

Chronimy środowisko w dwóch wymiarach: po pierwsze oszczędnie i odpowiedzialnie gospodarujemy zasobami oraz ograniczamy emisję zanieczyszczeń, po drugie – wytwarzamy produkty, które innym firmom pomagają dbać o środowisko.

Racjonalna gospodarka złożem

Wiedząc, że zasoby, którymi dysponujemy, nie są odnawialne, prowadzimy eksploatację w sposób zrównoważony. Dążymy do maksymalnego wykorzystania surowca, przekształcając produkty uboczne czy odpady w pełnowartościowy produkt. Inwestujemy też w technologie zwiększające efektywność wydobycia.

Minimalizowanie emisji zanieczyszczeń

Dbamy o to, by emisja zanieczyszczeń (spalin, odpadów, ścieków i hałasu) powstających w trakcie procesów technologicznych była jak najmniejsza. Kiedy to tylko możliwe, stosujemy urządzenia zasilane prądem lub gazem (zamiast olejem napędowym), utrzymujemy wodę procesową w obiegu zamkniętym, odzyskujemy i wykorzystujemy ciepło procesowe, a także zagospodarowujemy produkty uboczne. Pomagamy też innym firmom zmniejszać emisję zanieczyszczeń, produkując dla nich np. sorbenty do odsiarczania spalin i kamień do neutralizacji ścieków.

Innowacje dla środowiska

Nie zadowalamy się gotowymi rozwiązaniami – szukamy dedykowanych technologii, które najlepiej odpowiedzą na nasze potrzeby. Wierzymy w ciągły rozwój, dlatego koncentrujemy nasze wysiłki na pracach badawczo-rozwojowych. Opatentowaliśmy już trzy wynalazki dotyczące sposobów wytwarzania produktów i zrealizowaliśmy kilka projektów inwestycyjnych i z zakresu B+R.