Dofinansowanie

Do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy kilka unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

Nasze projekty, zarówno te zrealizowane, jak i te będące w trakcie, otrzymały dofinansowanie unijne: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).