Projekty w trakcie realizacji

Jesteśmy w trakcie kilku unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

Wartość projektu: 1 619 495,80 PLN

Wartość dofinansowania: 976 323,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji produktowej nowego rodzaju nawozu mineralno – organicznego wytworzonego na bazie mączki węglanowo-ilastej pochodzącej ze złoża Raciszyn, przeznaczonego do wykorzystania w produkcji rolniczej i ogrodniczej, obejmującego nowe formulacje z dodatkami materii organicznej oraz siarki siarczanowej. Nowy produkt – nawóz mineralno (wapniowo) – organiczny, umożliwi jednorazowe podanie do gleby wielu składników mineralnych i materii organicznej oraz poprawę parametrów fizycznych gleby, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej roli wapna nawozowego jakim jest odkwaszanie.