Projekty w trakcie realizacji

Jesteśmy w trakcie kilku unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

Wartość projektu: 406 114,02 PLN

Wartość dofinansowania: 280 647,90 PLN

Okres realizacji projektu: 2020

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania technologii przerobu frakcji piaskowej pozostałej z procesu oczyszczania kruszyw, czego efektem będzie przygotowany do wdrożenia nowy produkt – piasek wapienno-kwarcowy o frakcji ziarnowej 0,1-0,8 [mm]. Produkt znajdzie zastosowanie jako funkcyjny wypełniacz w szerokiej gamie produktów chemii budowlanej takich jak: wylewki, zaprawy, tynki, kleje, fugi, gładzie. Uniwersalny produkt zastąpi mączkę wapienną i piasek kwarcowy w gotowych produktach chemii budowlanej, zapewniając ich najwyższą jakość, przy jednoczesnym obniżeniu koszów produkcji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020).