Patenty

Innowacyjność jest wpisana w nasze DNA.

W WKG bezustannie szukamy rozwiązań, które zwiększą wydajność produkcji, poprawią jakość produktów i pomogą chronić środowisko, np. zmniejszając ilość odpadów powstających w procesie technologicznym. Od początku naszego istnienia inwestujemy w zaawansowane technologie i prowadzimy prace badawczo-rozwojowe. Niektóre ze stosowanych przez nas rozwiązań zostały uszyte na miarę i opatentowane.

 

3

wdrożone patenty

GB 2473202 B – patent z dnia 2 stycznia 2013 r.

PL 216631B1 – patent z dnia 29 stycznia 2014 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sorbentu do mokrego odsiarczania spalin oraz sorbent do mokrego odsiarczania spalin.

Istotą wynalazku jest zastosowanie młyna elektromagnetycznego do aktywacji wstępnie zmielonego trawertynu w celu poprawy reaktywności i właściwości sorpcyjnych wytworzonego w ten sposób sorbentu.

Opis patentowy

Dokument patentowy – GB

Dokument patentowy – PL

PL 218580 B1 – zgłoszenie patentowe z dnia 6 maja 2012 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania żywicowanych płyt kamiennych o zwiększonej odporności na zanieczyszczenia i bakterie.

Istotą wynalazku jest zastosowanie kompozycji żywicznej z koloidalnym roztworem nanocząstek srebra o odpowiednim stężeniu i poddaniu jej obróbce termicznej w celu utwardzenia żywicy.

Opis patentowy

PL 222640 B1 – zgłoszenie patentowe z dnia 22 maja 2013 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania reaktywnego sorbentu wapniowego i układ urządzeń do wytwarzania reaktywnego sorbentu wapniowego, zwłaszcza trawertynowego, w postaci rozdrobnionych wąskich frakcji ziarnowych.

Istotą wynalazku jest wieloetapowe rozdrabnianie z separacją pneumatyczną i wykorzystaniu młyna zderzeniowego.

Opis patentowy

Dokument patentowy