Zarząd

mgr inż. Rafał Pożyczka

Prezes Zarządu

Rafał Pożyczka w 2005 roku ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej, uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Budownictwo. Od początku swojej kariery zawodowe związany jest z górnictwem odkrywkowym. Zdobywał doświadczenie w branży wydobywczej, głównie na stanowiskach związanych ze sprzedażą i wdrożeniem nowych produktów na rynek. Zarządzał procesami handlowymi m.in. takich podmiotów jak: Grupa Lhoist, Mota – Engil czy Sjenit S.A. Opracowywał i wdrażał strategie sprzedaży oraz marketingu, budował pozycję marki i umacniał relacje z klientami. Od kwietnia 2014 r. związany jest z Grupą Kapitałową WKG S.A.

więcej

Józef Wolarek

Wiceprezes Zarządu

W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując stopień magistra na kierunku Elektrotechniki. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z działalnością techniczno-produkcyjną.  Ekspert w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami o charakterze produkcyjno-handlowym. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania działami i procesami produkcyjnymi, utrzymania ruchu oraz infrastruktury zakładu.  Jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację planów produkcyjnych, zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów oraz ciągłego doskonalenia procesów. Nadzoruje jakość produkowanych wyrobów, zgodnie z obowiązującą technologią.

więcej

Grzegorz Woźniak

Członek Zarządu

W 2006 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej, uzyskując stopień magistra na kierunku Informatyka, specjalizacja Informatyka w technice i zarządzaniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe na wydziale Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na wydziale Zarządzania Rozwojem w Biznesie Akademii WSB. Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami grup kapitałowych oraz sporządzania analiz ekonomicznych. Jest odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania zewnętrznego a także za współpracę z bankami, audytorami, biegłymi rewidentami oraz inwestorami.

więcej