Infrastruktura

Dostarczanie surowca pod budowę dróg i innych obiektów infrastruktury liniowej to istotne ogniwo naszego biznesu.

Kruszywa to podstawowe surowce wykorzystywane w budowie i remontach szlaków wodnych, kolejowych i samochodowych.

Nasze doświadczenie i znajomość rynku pozwalają nam dostarczać materiały o parametrach odpowiednich do konkretnych zastosowań. Obsługujemy inwestycje różnej skali – od duktu leśnego do autostrady. Kopalnie, z których czerpiemy surowiec, zapewniają dostępność i wysoką jakość produktów. Poza obsługą czysto handlową organizujemy również sprawną logistykę samochodową i kolejową.

Zastosowania w infrastrukturze

Kruszywa o odpowiednich parametrach stosuje się do wykonania nasypów drogowych, podbudów, nawierzchni asfaltowych, betonowych, obiektów inżynierskich i kubaturowych. W robotach hydrotechnicznych kamienie łamane stosowane są do wykonania opasek ochronnych, a także stabilizacji i umocnienia linii brzegowych. Kruszywa o odpowiednich walorach estetycznych wykorzystywane są we wzmocnieniach gabionowych. Wyroby wapiennicze stosowane są z kolei do produkcji mas iniekcyjnych i stabilizacji gruntów.

Nasza oferta

W naszej ofercie znajdują się m.in. kruszywa budowlane (wapienne i wapienno-żwirowe), grysy i wypełniacze do betonu oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, materiały do budowy nasypów, niwelacji terenu itp.

Wszystkie produkty są objęte zakładową kontrolą produkcji o sprawdzonej jakości, potwierdzonej badaniami i świadectwem jakości.

Więcej informacji o produktach znajduje się w serwisie Produkty wapiennicze na stronach poświęconych mączce wapiennej i kruszywom wapiennym.

 

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta
+48 43 841 35 38
             +48 519 347 779