Ochrona środowiska

Nasze produkty wapiennicze pomagają chronić środowisko

Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz restrykcyjne prawo sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą wykazywać się troską o środowisko naturalne. Nasze produkty wapiennicze pomagają im skutecznie minimalizować zanieczyszczenia i ponownie wykorzystywać zasoby.

Zastosowania w ochronie środowiska

Produkty wapiennicze wykorzystywane są przez różne branże do odsiarczania spalin, oczyszczania ścieków i wody pitnej lub technologicznej.

Nasza oferta

W naszej ofercie znajdują się m.in. wysokoreaktywny sorbent węglanowy do odsiarczania spalin 0-0,09 mm (metoda mokra) oraz 0,1-0,4 i 0,1-0,8 mm (kotły fluidalne), kamień wapienny do neutralizatorów kwaśnych ścieków oraz flokulowane płyty glinokrzemianowe do budowy warstw ekranujących m.in. na wysypiskach i zakładach rekultywacji.

Więcej informacji o naszych produktach znajduje się w serwisie Produkty wapiennicze na stronach poświęconych mączce wapiennej i kamieniowi przemysłowemu.

 

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Przedstawiciel handlowy
IRENEUSZ SKUTA
+48 662 713 073