Materiały budowlane na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie

Elementy budowlane na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie powstają w procesie wyprażania glinki pozyskiwanej w procesie oddzielania kamienia wapiennego od zanieczyszczeń ilastych z odpowiednią mieszanką dodatków alkalicznych i krzemianowych w temperaturze 750 C oraz spiekania powstałej masy z innymi dodatkami po odpowiednim czasie w temperaturze 1100 C. Elementy mogą przybierać różne kształty w zależności od potrzeb klienta i zastosowanych form: bloczki, kostki, płyty, materiały okładzinowe. Materiały te charakteryzują się wysoką odpornością ogniową.

WYRÓB BUDOWLANY NA BAZIE GLINOKRZEMIANÓW AKTYWOWANYCH ALKALICZNIE 90% NaOH 10% KOH 1100°C 

WYRÓB BUDOWLANY NA BAZIE GLINOKRZEMIANÓW AKTYWOWANYCH ALKALICZNIE 100% NaOH 1100°C

ulotka glinka

Biuro Obsługi Klienta
+48 43 841 35 38
             +48 519 347 779