Kopalnia i zakład przeróbczy

Dysponujemy zasobnym złożem wapieni oraz nowoczesną instalacją przeróbczą, dzięki czemu oferujemy produkty wysokiej i powtarzalnej jakości.

Złoże wapieni

Około 30 km na północ od Częstochowy – w Raciszynie koło Działoszyna – znajdują się dwa nasze złoża – Raciszyn i Raciszyn II. Z tego drugiego wydobywamy wapienie górnojurajskie (oksfordzkie), które służą jako surowiec do produkcji mączek, kruszyw i innych rodzajów produktów wapienniczych.

Powierzchnia złoża Raciszyn II wynosi 31,43 ha, jego miąższość waha się od 4,10 do 30,7 m, a nakład młodszych skał osiąga maksymalnie 10 m.

Zasoby złoża

Złoże Raciszyn II, z zasobami ok. 7 mln t, zostało udokumentowane w latach 70. ubiegłego wieku.

Niedawno zakończyliśmy prace geologiczne, dzięki którym zwiększyliśmy zasoby złoża wapienia o prawie 13 mln t.

Obecnie udokumentowane zasoby złoża wynoszą ok. 20 mln t. To ilość, która zapewni kopalni w Raciszynie pracę na najbliższych kilkadziesiąt lat.

Dziś złoże Raciszyn II jest główną bazą surowcową Grupy WKG. Znajdują się tu też kluczowe instalacje przemysłowe oraz zaplecze biurowe.

Region Raciszyna jest od wielu stuleci związany z przemysłem wapienniczym – już w XVII wieku w tej okolicy działały pierwsze piece wapienne.

Historia kopalni

Ponad 100 lat temu lokalna społeczność wydobywała kamień z położonej obok Raciszyna Kamiennej Góry. Służył on głównie jako materiał do wypału wapna (do dziś w sąsiedztwie kopalni stoi wapiennik) oraz budulec, z którego powstawały okoliczne domy i drogi.

Początki kopalni wapienia w Raciszynie sięgają 1975 r., kiedy to Wojewódzki Zarząd Dróg Lokalnych w Łodzi rozpoczął wydobycie pod kątem produkcji kruszywa drogowego. Wtedy też zainwestowano w budynki biurowe i urządzenia techniczne, takie jak kruszarki Makrum, oraz wykonano pierwszą dokumentację geologiczną.

W latach 1985-2000 kopalnia należała do Gminy Działoszyn i spełniała rolę lokalnej bazy surowcowej, głównie na potrzeby budowy dróg.

Wydobycie wapieni

Grupa WKG nabyła prawa do własności i eksploatacji ze złoża Raciszyn II w 2008 r.

Złoże jest eksploatowane metodą odkrywkową w systemie ścianowym. Rocznie wydobywamy 1 mln t wapienia.

Nasze produkty wapiennicze są wykorzystywane w energetyce, rolnictwie, budownictwie i wielu innych ważnych branżach przemysłu.

Nowoczesny zakład przeróbczy

W 2012 r. na terenie kopalni w Raciszynie zbudowaliśmy przemiałownię mączki wapiennej, a w 2014 r. zmodernizowaliśmy linię kruszącą. Z kolei w 2015 r. do użytku został oddany nowoczesny zakład płuczący z zamkniętym obiegiem wody (zakład uszlachetniania nadawy).

Na najbliższe lata planujemy kolejne inwestycje, takie jak np. budowa drugiej przemiałowni czy uruchomienie linii do wytwarzania nawozów wieloskładnikowych.