Budownictwo

Budownictwo to jeden z głównych rynków, w których się specjalizujemy.

Podstawowym surowcem w przemyśle materiałów budowlanych i budownictwie są produkty wapiennicze. Obecnie muszą one spełniać rygorystyczne wymagania jakościowe, zarówno od strony fizykochemicznej, jak i formalnej, aby można było wprowadzić je do obrotu. Cechy szczególnie istotne to: skład chemiczny, uziarnienie, barwa, powierzchnia właściwa i wilgotność.

Producenci nieustanie muszą inwestować w swój park maszynowy i technologie, aby sprostać rosnącym wymaganiom przemysłu budowlanego. W Grupie MMG kładziemy na ten aspekt szczególny nacisk (dowiedz się więcej na stronie poświęconej technologiom, patentom oraz projektom B+R i inwestycyjnym).

Zastosowania w budownictwie

Produkty wapiennicze, w tym kamień wapienny, stosuje się m.in. do produkcji wapna, tynków zewnętrznych, zapraw murarskich, betonów o niskich wytrzymałościach i farb wapiennych.

Nasza oferta

Nasza oferta dla budownictwa obejmuje mielone i kruszone produkty wapiennicze.

W naszym portfolio znajdują się: kruszywa i grysy granitowe do betonów mostowych, wypełniacze do produkcji klejów, tynków, zapraw i farb, wypełniacze do betonu itp.

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta
+48 43 841 35 38, +48 519 347 779