Energetyka

Branża energetyczna należy do głównych odbiorców naszych produktów wapienniczych.

Kopalnie, z których czerpiemy surowiec, zapewniają dostępność oraz wysoką i stałą jakość produktów wykorzystywanych w energetyce. Poza obsługą czysto handlową organizujemy również sprawną logistykę samochodową i kolejową.

Zastosowania w energetyce

Produkcja energii z węgla i innych paliw kopalnych wiąże się z emisją m.in. takich zanieczyszczeń, jak dwutlenek siarki. Choć opatentowano kilkadziesiąt różnych metod odsiarczania spalin, to ze względu na uzyskiwane efekty oraz koszty eksploatacyjne zdecydowana większość metod bazuje na sorbentach wapiennych. W Polsce ten odsetek wynosi aż 99% wszystkich stosowanych metod.

Sorbenty na bazie kamienia wapiennego pochodzącego z naszego złoża w Raciszynie wykazują bardzo wysoki stopień reaktywności i doskonale spełniają swoją rolę w procesie odsiarczania.

Nasza oferta

W naszej ofercie znajduje się m.in. wysokoreaktywny sorbent węglanowy do odsiarczania spalin 0-0,09 mm (metoda mokra) oraz 0,1-0,4 i 0,1-0,8 mm (kotły fluidalne).

Produkujemy sorbenty, których zawartość CaCO(ponad 95%), stopień i sposób przemiału, powierzchnia właściwa, współczynnik sorpcji właściwej oraz reaktywność procesowa klasyfikowane są jako znakomite!

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Przedstawiciel handlowy
IRENEUSZ SKUTA
+48 662 713 073