Hutnictwo metali

Zastosowania w hutnictwie

Produkty wapiennicze są wykorzystywane w hutnictwie stali, produkcji żeliwa oraz przy pozyskiwaniu i recyklingu metali nieżelaznych. Hutnictwo wykorzystuje je też do oczyszczania wody procesowej. Węglan wapnia pełni funkcję topnika obniżającego temperaturę topnienia wsadu, obniża zawartość zanieczyszczeń w procesie i produkcie, a także reguluje odczyn pH, co wpływa na ograniczenie procesów korozji i trwałość materiałów ogniotrwałych.

Nasza oferta

Dostarczamy kamień wapienny uzyskany na bazie selektywnie eksploatowanego wapienia o wysokiej czystości chemicznej. Kopalnie, z których czerpiemy surowiec, zapewniają dostępność oraz wysoką i stałą jakość produktów wykorzystywanych w hutnictwie. Poza obsługą czysto handlową organizujemy również sprawną logistykę samochodową i kolejową.

Więcej informacji o produktach dla przemysłu hutniczego znajduje się na stronie poświęconej kamieniowi przemysłowemu.

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta
+48 43 841 35 38, +48 519 347 779