Rolnictwo

Branża rolnicza jest jednym z głównych odbiorców naszych produktów wapienniczych.

Produkty wapiennicze mają szeroki zakres zastosowań w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Nasze produkty powstają z najwyższej jakości wapieni jurajskich. Wyróżnia je zawartość CaO na poziomie 53-55%, duża reaktywność i liczba zobojętniania. Spełniają one wszelkie wymagania prawne i producenckie odnośnie do czystości składu. Kredy pastewne wyprodukowane z surowca jurajskiego odznaczają się wysoką przyswajalnością wapnia oraz jasną barwą potwierdzającą wizualnie czystość surowca zastosowanego do ich produkcji. Nasze produkty nawozowe posiadają pełną certyfikację i wykonany zakres badań wymaganych wobec nawozów wapniowych, podlegają również stałej kontroli jakości wewnętrznej i zewnętrznej.

Współpracujemy z wieloma dystrybutorami, stosujemy upusty sezonowe, specjalne warunki dla naszych stałych partnerów, gradację ceny i bonusy naliczane wg odebranej ilości nawozów.

Pobierz naszą ulotkę „ABC wapnowania”

Zastosowania w rolnictwie

Produkty wapiennicze wchodzą w skład gotowych mieszanek paszowych i premiksów produktów żywieniowych albo stanowią indywidualny składnik żywieniowy, np. dla drobiu.

Węglan wapnia to także skuteczny sposób na przywrócenie właściwego odczynu pH gleby, na której prowadzona jest uprawa roślinna. Podnosi też jakość płodów rolnych.

Produkty wapiennicze znajdują także zastosowanie w przemyśle cukrowniczym – używa się ich do oczyszczania cukru.

Nasza oferta

Oferujemy naszym klientom wapno nawozowe oraz mączki dla przemysłu paszowego i cukrowniczego.

Uziarnienie dobieramy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producentów środków żywieniowych i hodowców indywidualnych.

Więcej informacji o produktach dla rolnictwa znajduje się na stronach poświęconych mączce wapiennej i wapnu nawozowemu.

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta
+48 43 841 35 38, +48 519 347 779