Kamień przemysłowy

Kamień przemysłowy powstaje w wyniku rozdrobnienia wapiennego urobku skalnego.

Zastosowania

Kamień wapienny jest wykorzystywany w wielu branżach przemysłu, w tym przede wszystkim w:

  • przemyśle wapienniczym – w przemiałowniach i do wypału wapna,
  • energetyce – jako surowiec do produkcji sorbentów do odsiarczania spalin,
  • hutnictwie stali – jako topnik,
  • przemyśle chemicznym, np. w zakładach sodowych,
  • cukrownictwie – jako surowiec do oczyszczania cukru,
  • rolnictwie – do produkcji nawozów wapiennych,
  • przemyśle ceramicznym i szklarskim, budownictwie oraz w procesie uzdatniania wody.

 

Oferta

W naszej ofercie znajduje się kamień wapienny we frakcjach: 0-2 mm, 0-30 mm, 0-60 mm, 20-40 mm, 30-60 mm, 40-130 mm, 70-110 mm, 80-120 mm i 90-160 mm.

 

Karty produktów

Kamień wapienny

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta
+48 43 841 35 38, +48 519 347 779