Mączka wapienna

Mączka wapienna to drobnoziarnisty produkt, który powstaje w procesie mielenia kamienia wapiennego.

Zastosowania

Mączka wapienna produkowana w przemiałowni Raciszyn znajduje zastosowanie w poniższych sektorach przemysłu:

 

 • energetyce – jako sorbent w procesie odsiarczania spalin,
 • rolnictwie – jako nawóz i pasza dla zwierząt,
 • chemii budowlanej – do produkcji klejów, tynków, zapraw, farb itp.,
 • przemyśle szklarskim – do produkcji szkła,
 • drogownictwie – jako wypełniacz w produkcji mas mineralno-asfaltowych,
 • w produkcji pap i gontów bitumicznych,
 • przemyśle ceramicznym, produkcji tworzyw sztucznych czy uszczelniaczy gumowych

 

Ze względu na parametry fizykochemiczne kamienia wapiennego pochodzącego ze złoża Raciszyn, w tym zawartość CaCO3 na poziomie ponad 95%, sorbenty stworzone na jego bazie wykazują bardzo wysoki stopień reaktywności i doskonale spełniają swą rolę w procesie odsiarczania spalin w metodach mokrych.

Oferta

Mączka wapienna to pylisty produkt wytwarzany w procesie suszenia, mielenia i separacji wyselekcjonowanego kamienia wapiennego. Nasze produkty powstają w nowoczesnej przemiałowni usytuowanej w centralnej części Polski, skąd trafiają do naszych klientów. Dzięki doskonałej lokalizacji i czystości złoża Raciszyn możemy zaoferować odbiorcom optymalną, powtarzalną jakość w konkurencyjnych cenach. Aktualnie w naszej ofercie znajdują się następujące produkty mielone:

 • sorbent do odsiarczania spalin
 • kruszywo wypełniające
 • kreda pastewna pylista
 • wapno nawozowe odmiany 04

Karty produktów

Mączka drobna (kruszywo wypełniające PN-EN 13043)

Mączka drobna (kruszywo wypełniające PN-EN 13139)

Kreda pastewna pylista

Sorbent do odsiarczania spalin 

Wapno nawozowe odmiana 04

 

Aby dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta
+48 43 841 35 38, +48 519 347 779